Urara Meirochou (07/?? - Đang tiến hành)

Nội dung:
all loli girls
Nhân lực:
thelucky1
Tham khảo:
goodjobmedia
Chất lượng:
softsub 720p
Download:

Seiren (07/?? - Đang tiến hành)

Nội dung:
những cuộc tình dẫn tới hôn nhân
Nhân lực:
thelucky1
Chất lượng:
softsub 720p
Download:

ChaoS;Child (06/?? - Đang tiến hành)

Nội dung:
hại não
Nhân lực:
Yonshiki
thelucky1
Chất lượng:
softsub 720p
Download:

BanG Dream! (04/?? - Đang tiến hành)

Nội dung:
gái + nhạc
Nhân lực:
thelucky1
Tham khảo:
doki.co
Chất lượng:
softsub 720p
Download:

Schoolgirl Strikers - Animation Channel (06/?? - Đang tiến hành)

Nội dung:
5 chị em siêu nhân
Nhân lực:
thelucky1
Chất lượng:
softsub 720p
Download:

One Room (05/?? - Đang tiến hành)

Nội dung:
dắt 3 em vào 1 phòng
Nhân lực:
thelucky1
Chất lượng:
softsub 720p
Download:

New Game BD (08/12 - Đang remake)

Nội dung:
đơn giản chỉ là moe
Nhân lực:
thelucky1
Tham khảo:
scribbles.moe
doki.co
Chất lượng:
softsub 720p
Download: